Българска асоциация на барманите
Българската асоциация на барманите е член на IBA.
избор на език:   български | english

XXIX Издание „Барманът на България“

XXIX НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО – 2022 условия, правила, коктейли [PDF]
ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ [DOC]

XXIX Издание „Барманът на България“
на
Българската Асоциация На Барманите
2022 г. /гр.София

 

Правила и регулации
1. Записването за участие в състезанието става по електронен път с изпращането на рецепта за безалкохолен коктейл.
2. Рецептите се попълват във формуляра, който можете да изтеглите от сайта на БАБ http://www.bab.bg и се изпращат на e-mail адрес: president@bab.bg
3. Изпращането на рецептите става най-късно до 13.03.2022 на посочения електронен адрес, а рецептата трябва да бъде описана според посочените по-долу изисквания.

Кандидати
1. Кандидатите трябва да са членове на Б.А.Б. заплатили членски внос за 2022г. или заплатили такса за участие в състезанието.
2. Участниците трябва да се регистрират за събитието и да изпратят рецептите си съгласно определените от организатора условия.
3. В деня на състезанието кандидатите трябва да използват същата рецепта, с която са заявили участието си. В противен случай може да бъдат дисквалифицирани от състезанието.

Формат на състезанието
1. Последователността на участието на състезателите ще се определи чрез жребий.
2. На бара излизат едновременно определен брой състезатели.
3. Всеки състезател има шест (7) минутен лимит за три (5) коктейла. (флеър-5 минутен лимит за (3)коктейла).
4. Всички решения на Журито са окончателни и не подлежат на промяна.

Оценяване
1. Оценяване на вкуса.
2. Представяне на напитката:
– визуално представяне на напитките ;
– аксесоари ;
– постоянен характер на напитките ;
– креативност и стил на представяне ;
3. Представянето на кандидата:
– представяне на коктейла ;
– организиране на работната площ ;
– обявяване на рецептата на английски език ;
4. Мястото на състезанието:
– мястото се оценява за чистота в началото и края на представянето/състезателното време/ от двамата технически съдии.
5. Технически умения:
– техническите познания и умения на състезателя;
6. Журито ще определи печелившите спрямо общия брой събрани точки, от трите състезания.
Бланките за оценяване наТехническото и Дегустационното жури, можете да изтеглите от сайта на БАБ и разгледате.

Награди
1. Победителите ще представят България на световното първенство в Куба (4-9 ноември).

2. Медали и сертификат за показани професионални умения.