Българска асоциация на барманите
Българската асоциация на барманите е член на IBA.
избор на език:   български | english

Курсове за барман

Курсът за „КОКТЕЙЛ БАРМАН” по международната програма на IBA се провежда всеки всеки месец във всички тренинг центрове на БАБ – София, Плевен, Варна, Русе, Велико Търново и Враца!

Барманството е нещо много повече от бързина, точност и сръчност в забъркването на коктейли. Всеки, който има бегла представа знае, че да отговаряш на изискванията по длъжностна характеристика със сигурност не те прави добър барман. В тази професия трябва да притежаваш знание за алкохола и продуктите, социални умения, да си технически грамотен и да познаваш триковете за добро обслужване. За да бъдеш успешен барман, трябва да знаеш всичко „отвътре” и „отвън” за професията. Обучението за бармани на „БАБ” има за цел именно да запознае курсистите с всеки един детайл в ролята на бармана – познаване на бар оборудването, умения за комуникация с клиентите, класификация на миксираните напитки, речник на термините, познаване на алкохола и правилната му употреба, а всичко това е поднесено посредством практически занимания, чрез които материалът да бъде по-лесно усвоен.

Курсът за “Коктейл Барман” – първо ниво е направен по учебната програмата на Международната Асоциация на Барманите (IBA) и е проектиран да създаде високи и трайни професионални умения и знания в участниците.

Курсът е с продължителност 40 часа, разпределени в рамките на 10 дни по 4 часа обучение на ден. Всеки един участник получава учебник, създаден от IBA и преведен на български език.

Курсът включва:

 • Лицензиран учебник по програмата на IBA.
 • Теория на професията, хигиена, трудови навици, създаване на екип, психология на клиента.
 • Видове барове, барово оборуване, боравене с него и техники за безопастност.
 • Класификация , история и технология на безалкохолните и алкохолни напитки, дегустация на всички категории и методи на миксологията.
 • Миксиране на основните категории коктейли и топ 30 на най–известните в света с дегустация.

Сертификатът е валиден за над 60 страни на 5-те континента, членове на Международната Асоциация и се издава на английски език, като при кандидатстване за работа в чужбина НЕ се налага лицензиран превод. Документът се издава от централата на IBA намираща се в Сингапур.

При успешно преминат курс в БАБ вие автоматично ставате член и на Българската Асоциация на Барманите. Това ви дава възможност да участвате във всички конкурси и събития, организирани от нея. Също така ще получавате информация за професионални семинари и мероприятия, които се провеждат както в България, така и на световно ниво.

Опитните бармани са не само интерес за клиентите, но също са от изключително значение за всички компании, които са свързани с барманския сектор. БАБ съдейства при намирането на работа след успешно завършен курс. БАБ има квота от голяма компания за набиране на кадри за туристически обекти в Европа и други континенти. Успешно завършилите курсовете ни имат ексклузивно право да се явят на интервюта за работа за обявените обекти.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ:

 • Обучение за “КОКТЕЙЛ БАРМАН” в рамките на 40 часа
 • Учебник на български език от Международната Асоциация на Барманите
 • Всички необходими материали и продукти нужни през цялото време на курса
 • Безплатни консултации
 • Членство в Българската Асоциация на Барманите
 • Съдействие при намиране на работа
 • Международен сертификат на английски език, издаден от IBA
 • Информация за всички семинари и професионални събития в България
 • Отговорници за курсовете по-градове

  София
  Росен Михайлов – 0895492113
  Ивайло Рангелов – 0898548076
  Лозан Лозев – 0896663378

  Варна
  Васил Колев – 0899981231
  Лозан Лозев – 0896663378
  Ивайло Рангелов – 0898548076
  Пенчо Пенчев – 0899981231

  Слънчев бряг
  Златко Костадинов – 0884777798
  Павел Яаталбашев – 0882373737

  Пловдив
  Цветомир Овчаров – 0877 997 855

  Плевен
  Тихомир Стаменов – 0889844000